< Cenovnik stomatoloskih usluga - Stomatološka ordinacija GENTLE TOUCH DENTAL CENTAR Beograd
Close
srpski jezik english language deutsche sprache LENGUA ESPANOLA

CENOVNIK STOMATOLOŠKIH USLUGA

PREGLEDI

 

Stomatološki pregled

1100

Pregled vikendom i praznicima

2000

redovna kontrola sa ciscenjem kamenca

 1500

Prva pomoć

1000

Konsultacije specijalistički pregled

2000
   

BOLESTI ZUBA

 

Lokalna anestezija

0

Kompozitni ispun V klasa

1500

Kompozitni ispun jednopovršinski

 2500

Kompozitni ispun dvopovršinski

3000

Kompozitni ispun tropovršinski

3500

Kompozitni ispun jednopovršinski (sendvič tehnika)

2700

Kompozitni ispun dvopovršinski (sendvič tehnika)

3200

Kompozitni ispun tropovršinski (sendvič tehnika)

3700

Terapija dubokog karijesa

1700

Vitalna ekstirpacija

2200

Sredstvo za desenzibilizaciju pulpe

2200

Endodontsko lečenje jednokanalnih

 3300

Endodontsko lečenje dvokanalnih

4400

Endodontsko lečenje višekanalnih

5500

Lečenje gangrene (1 seansa)

1500

Revizija punjenja

3300

Helio nadogradnja  

5500

Biodentin  

5000
   

Izbeljivanje avitalnog zuba

6600

Izbeljivanje zuba trejom (kućna varijanta)

10000

Izbeljivanje u ordinaciji

20000
   

DEČJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

 

Uklanjanje mekih naslaga i instrukcije o pravilnoj higijeni                   

600

Zalivanje fisura

2500

Impregnacija zuba fluoridima

1000

Vađenje mlečnog zuba

1100

Glas-jonomer ispun na mlečnom zubu                                                   

1650

Tretman nezavršenog rasta korena po seansi

1600
   

PARODONTOLOGIJA

 

Uklanjanje kamenca i poliranje zuba uz obuku o pravilnom održavanju oralne higijene                  

3000

Obrada parodontalnog džepa        

1600

Kauzalna terapija po vilici

10000

TVT

21000

Terapija recesija - SMAT  

12 000

Menadžment mekog tkiva po zubu   

2000

Terapija akutnog par. apscesa  

2000

Emdogain (terapija recesija) po zubu

20000

Rezanj po zubu

6100
   

ORALNA HIRURGIJA

 

Rutinsko vađenje zuba 

2300

Komplikovano vađenje  

5750

Hiruško vađenje zuba 

12 000

Postavljanje kona u postextrakcionu ranu  

8400

Terapija alveolita (1 seansa)

2000

Apokotomija  

12 000

Apokotomija dvokoren  

14 500

Apokotomija trokoren  

18 000

Cistektomija

12 000

Frenektomija  

10000

Sulkus former

3500

Incizija

2000

Implantat

54000 - 78000
   

PROTETIKA

 

Totalna proteza                                                                                        

26000

Parcijalna akrilatna proteza                                                                    

24000

Parcijalna skeletirana proteza                                                                  

37000

Imedijatna proteza

15000

Totalna proteza sa metalnom bazom  

32000

Valplast proteza

36700

Ugradnja atecmena

10500

Skidanje krunice

1100

Direktno podlaganje proteze

5250

Indirektno podlaganje proteze

10500

Reparatura

6000

Zaštitna krunica

2000

Fiberglas kočić

1500

Metalna keramička kruna

12 000

Metalna keramička kruna na leguri od zlata  

14700

Bezmetalna kruna (cirkonijum)

28000

Kruna na implantu metalna keramička

20000

Kruna na implantu bezmetalna

40000

Fasete (viniri) keramička

28000

Faseta od kompozita

6600

Privremeni viniri

5000

Livena nadogradnja

2000

Terapijska zagrizajna ploča

20000
   

ORTOPEDIJA VILICA

 

Fiksni ortodontski aparat-metalne bravice

86 000

Estetski ortodontski aparat  keramičke bravice 

115 000

Aktivni aparat                                                                                          

35000

Retencione folije

5750

Splint

6000

Sokle

2100

3D Analiza

5000

Folija za ispravljanje zuba

12000

Fiksni aparat metalne bravice

78000 - 90000

Fiksni aparat estetske bravice

12000

gentle touch

DENTAL CENTAR | Resavska 36/I, 11000 Beograd | Telefon: 011 / 362 50 44 | Mobilni: 064 / 173 94 79 | Email: info@dentalcentar.rs