< Cenovnik stomatoloskih usluga - Stomatološka ordinacija GENTLE TOUCH DENTAL CENTAR Beograd
Close
srpski jezik english language deutsche sprache LENGUA ESPANOLA

CENOVNIK STOMATOLOŠKIH USLUGA

PREGLEDI

 

Stomatološki pregled

1100

Pregled vikendom i praznicima

2000

Redovna kontrola sa UZK

 1100

Prva pomoć

1000

Konsultacije - specijalni pregled

1500

Rendgen snimak

300
   

BOLESTI ZUBA

 

Lokalna anestezija

0

Kompozitni ispun V klasa

1300

Kompozitni ispun jednopovršinski

 2200

Kompozitni ispun dvopovršinski

2750

Kompozitni ispun tropovršinski

3300

Kompozitni ispun jednopovršinski (sendvič tehnika)

2400

Kompozitni ispun dvopovršinski (sendvič tehnika)

2950

Kompozitni ispun tropovršinski (sendvič tehnika)

3500

Terapija dubokog karijesa

1700

Vitalna ekstirpacija

2200

Sredstvo za desenzibilizaciju pulpe

2200

Endodontsko lečenje jednokanalnih

 3300

Endodontsko lečenje dvokanalnih

4400

Endodontsko lečenje višekanalnih

5500

Lečenje gangrene (1 seansa)

1500

Revizija punjenja

3300

Helio nadogradnja  

5500
   

Izbeljivanje avitalnog zuba

4400

Izbeljivanje zuba trejom (kućna varijanta)

10000

Izbeljivanje u ordinaciji

20000
   

DEČJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

 

Uklanjanje mekih naslaga i instrukcije o pravilnoj higijeni                   

600

Zalivanje fisura

2000

Impregnacija zuba fluoridima

1000

Vađenje mlečnog zuba

1100

Glas-jonomer ispun na mlečnom zubu                                                   

1650

Tretman nezavršenog rasta korena po seansi

1600
   

PARODONTOLOGIJA

 

Uklanjanje kamenca i poliranje zuba uz obuku o pravilnoj  oralnoj higijeni                  

2750

Obrada parodontalnog džepa        

1600

Kauzalna terapija po vilici

10000

TVT

21000

Terapija recesija - SMAT  

6000

Menadžment mekog tkiva po zubu   

2000

Terapija akutnog par. apscesa  

2000

Alloderm(terapija recesija) po zubu

20000
   

ORALNA HIRURGIJA

 

Rutinsko vađenje zuba 

2300

Komplikovano vađenje  

5750

Hiruško vađenje zuba 

11500

Postavljanje kona u postextrakcionu ranu  

8400

Terapija alveolita (1 seansa)

2000

Apikotomija  

12 000 - 17 250

Cistektomija

12 000

Frenektomija  

6000

Implantat sa suprastrukturom

75 000

Sulkus former

3500

Privremena kruna na implantu

10000
   

PROTETIKA

 

Totalna proteza                                                                                        

26000

Parcijalna akrilatna proteza                                                                    

24000

Parcijalna skeletirana proteza                                                                  

37000

Imedijatna proteza

15000

Totalna proteza sa metalnom bazom  

32000

Valplast proteza

36700

Ugradnja atecmena

10500

Skidanje krunice

1100

Direktno podlaganje proteze

5250

Indirektno podlaganje proteze

10500

Reparatura

4000

Zaštitna krunica

1500

Fiberglas kočić

1500

Metalna keramička kruna

11 500

Metalna keramička kruna na leguri od zlata  

14700

Bezmetalna kruna (cirkonijum)

28000

Kruna na implantu metalna keramička

20000

Kruna na implantu bezmetalna

40000

Fasete (viniri) keramička

28000

Faseta od kompozita

6600

Privremeni viniri

5000

Livena nadogradnja

2000

Terapijska zagrizajna ploča

20000
   

ORTOPEDIJA VILICA

 

Fiksni ortodontski aparat-metalne bravice

86 000

Estetski ortodontski aparat  keramičke bravice 

115 000

Aktivni aparat                                                                                          

35000

Retencione folije

5750

Splint

5000

Sokle

2100

3D Analiza

5000

Folija za ispravljanje zuba

11500

gentle touch

DENTAL CENTAR | Resavska 36/I, 11000 Beograd | Telefon: 011 / 362 50 44 | Mobilni: 064 / 173 94 79 | Email: info@dentalcentar.rs