Bezmetalne krune i mostovi

Savremeni stomatološki materijali spadaju u grupu biomimetičkih matrijala , a to znači da pomoću njih možemo u potpunosti izimitirati prirodan izgled zuba. Svakako ne samo estetsku prednost već i biološki prihvatljivu imaju bezmetalne cirkonija krune.

 

Standardno bezmetalne krune se uvek koriste u regiji prednjih zuba kada je potrebno ovakvim nadoknadama restaurirati zube... sazanj više