Nadoknada izgubljenih zuba - Fiksni protetski rad (most)

Nedostajuće zube možemo nadoknaditi krunicama, mostovima ili implantatima. Kada nedostaje jedan zub izradjuje se metalokeramički  most koji se oslanja uglavnom na susedna dve zuba dok međučlanom popunjava prazan prostor nastao vadjenjem. U nekim situacijama nadoknada jednog zuba zahteva brušenje više od dva susedna zuba.

 

Zbog toga ovo rešenje je varijanta kada pacijent nema ispunjene uslove za ugradnju implantata (loša oralna higijena, nepovoljni anatomski uslovi, malo koštanog tkiva, sistemske bolesti...) , slaba obaveštenost i strah gde pacijent unapred neće da prihvati implant kao rešenje, finansije i drugo...

 

Na slici je prikazan dizajn metalokeramickog mosta neposredno pre cementiranja.