Uklanjanje kamenca i naslaga sa zuba

Uklanjanje kamenca je veoma bitne stomatološka procedura kojom obezbeđujemo zdravu sredinu u usnoj duplji kako bi  sve naše intervencije bile uspešno izvedene.