wisil parcijalna skeletirana proteza

Wisil proteze su maksimalno redukovane proteze koje svojim dodatnim elementima (atečmenima) pružaju komfor i sigurnost pri nošenju. Veoma lepo se može uklopiti sa postojećim zubnim nizom a ukoliko se radi u kombinaciji sa mostom ili krunicama, moguće je dodavanjem atečmena izbegnuti livene kukice koje estetski smanjuju vrednost ovih nadoknada