bele mrlje

BELE KREDASTE MRLJE NA ZUBIMA

Komentari: 3

BELE KREDASTE MRLJE NA ZUBIMA

Koliko smo samo puta u svojoj praksi videli lepe osmehe čiju lepotu umanjuju bele kredaste mrlje rasute po površinama zuba. Sve što smo do sada mogli jeste da odgovorimo pacijenta od ideje da ih uklone ili primenimo neku od metoda koja bi zahtevala redukciju zubnog tkiva. Tehnologija materijala kao nauka stalno napreduje i dala nam je inovativno rešenje koje sa velikim zadovoljstvom primenjujemo u našoj praksi